Czysty Szpital – Program monitorowania czystości powierzchni oraz doskonalenia jakości higieny w szpitalu

Program „Czysty Szpital – krok po kroku”

To oparta o przeglądarkę internetową aplikacja stworzona, aby umożliwić efektywne zarządzanie procesami związanymi z utrzymaniem higieny powierzchni na oddziałach szpitalnych.

Podstawowe funkcjonalności programu zapewniają możliwość monitorowania i poprawy poziomu higieny środowiskowej poprzez:

  • tworzenie planów higieny dla konkretnych miejsc
  • automatyczny dobór środków dezynfekcyjnych oraz środków czystości
  • automatyczny dobór częstotliwości sprzątania i kolejności wykonywanych czynności
  • tworzenie planów sprzątania dla personelu sprzątającego
  • tworzenie formularzy kontroli sprzątania
  • automatyczne generowanie raportów skuteczności sprzątania umożliwiających analizę mocnych i słabych punktów całego procesu
  • materiały szkoleniowe i testy dla personelu sprzątającego

MODUŁ: E-learnig

Pozwala utrzymywać poziom wiedzy osób już pracujących na stałym, satysfakcjonującym poziomie oraz w szybki sposób zaadaptować do pracy w szpitalu nowe osoby. Moduł ten jest otwarty, tzn. istnieje możliwość stałego zasilania nowymi informacjami, w zależności od potrzeb epidemiologicznych jednostki.

MODUŁ: Monitoring czystości / Raporty

Służy do planowania i przeprowadzania kontroli czystości powierzchni, z uwzględnieniem często dotykanych punktów stwarzających największe zagrożenie dla pacjentów i personelu (punkty pomiaru tj. klamka, łóżko, parapet) za pomocą wybranych metod: kontrola wizualna, znacznik UV, posiew, poziom białka. Moduł ten przedstawia w sposób graficzny tendencję wyników przeprowadzonych kontroli oraz pozwala na szybką analizę skuteczności sprzątania.

MODUŁ: Plany higieny / Plany sprzątania

Umożliwia tworzenie gotowych planów higieny – mycia i dezynfekcji – dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych w szpitalu, np. sal chorych, brudowników, toalet, wraz z częstotliwością mycia oraz specyficznymi uwagami, które wynikają z klasyfikacji ryzyka zagrożenia. Dodatkowo tworzone są plany sprzątania uwzględniające chronologię czynności pracy personelu sprzątającego w celu uniknięcia przenoszenia zakażeń oraz poprawy ergonomii sprzątania, co pozwala na zwiększenie efektywności pracy.

Matryca podziału ryzyka służąca do określenia częstotliwości czyszczenia

System wag punktowych determinujących częstotliwość mycia i dezynfekcji dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych (określona wg 3 parametrów: 1 – prawdopodobieństwa wystąpienia skażenia biologicznego powierzchni, 2 – wrażliwości osób przebywających w danym pomieszczeniu, 3 – udziału powierzchni w przenoszeniu mikroorganizmów i transmisji na ręce personelu tj. często bądź rzadko dotykane).

Broszura Czysty Szpital PDF