Czysty Szpital – Program monitorowania czystości powierzchni oraz doskonalenia jakości higieny w szpitalu

Program „Czysty Szpital – krok po kroku”

To oparta o przeglądarkę internetową aplikacja stworzona, aby umożliwić efektywne zarządzanie procesami związanymi z utrzymaniem higieny powierzchni na oddziałach szpitalnych.

Podstawowe funkcjonalności programu zapewniają możliwość monitorowania i poprawy poziomu higieny środowiskowej poprzez:

  • tworzenie planów higieny dla konkretnych miejsc
  • automatyczny dobór środków dezynfekcyjnych oraz środków czystości
  • automatyczny dobór częstotliwości sprzątania i kolejności wykonywanych czynności
  • tworzenie planów sprzątania dla personelu sprzątającego
  • tworzenie formularzy kontroli sprzątania
  • automatyczne generowanie raportów skuteczności sprzątania umożliwiających analizę mocnych i słabych punktów całego procesu
  • materiały szkoleniowe i testy dla personelu sprzątającego

MODUŁ: E-learnig

Pozwala utrzymywać poziom wiedzy osób już pracujących na stałym, satysfakcjonującym poziomie oraz w szybki sposób zaadaptować do pracy w szpitalu nowe osoby. Moduł ten jest otwarty, tzn. istnieje możliwość stałego zasilania nowymi informacjami, w zależności od potrzeb epidemiologicznych jednostki.

MODUŁ: Monitoring czystości / Raporty

Służy do planowania i przeprowadzania kontroli czystości powierzchni, z uwzględnieniem często dotykanych punktów stwarzających największe zagrożenie dla pacjentów i personelu (punkty pomiaru tj. klamka, łóżko, parapet) za pomocą wybranych metod: kontrola wizualna, znacznik UV, posiew, poziom białka. Moduł ten przedstawia w sposób graficzny tendencję wyników przeprowadzonych kontroli oraz pozwala na szybką analizę skuteczności sprzątania.

MODUŁ: Plany higieny / Plany sprzątania

Umożliwia tworzenie gotowych planów higieny – mycia i dezynfekcji – dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych w szpitalu, np. sal chorych, brudowników, toalet, wraz z częstotliwością mycia oraz specyficznymi uwagami, które wynikają z klasyfikacji ryzyka zagrożenia. Dodatkowo tworzone są plany sprzątania uwzględniające chronologię czynności pracy personelu sprzątającego w celu uniknięcia przenoszenia zakażeń oraz poprawy ergonomii sprzątania, co pozwala na zwiększenie efektywności pracy.

Matryca podziału ryzyka służąca do określenia częstotliwości czyszczenia

System wag punktowych determinujących częstotliwość mycia i dezynfekcji dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych (określona wg 3 parametrów: 1 – prawdopodobieństwa wystąpienia skażenia biologicznego powierzchni, 2 – wrażliwości osób przebywających w danym pomieszczeniu, 3 – udziału powierzchni w przenoszeniu mikroorganizmów i transmisji na ręce personelu tj. często bądź rzadko dotykane).

Broszura Czysty Szpital PDF

Najnowsze aktualności

14023Array
(
[inline_featured_image] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)
[_wpml_word_count] => Array
(
[0] => {"total":63,"to_translate":{"en":63}}
[1] => {"total":63,"to_translate":{"en":63}}
)
[_wpml_media_featured] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)
[_wpml_media_duplicate] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)
[_oembed_1f1059d992e529efd524b8ffd73b5855] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_445c3d473adab3debe362742261c749c] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_yoast_wpseo_content_score] => Array
(
[0] => 30
)
[_yoast_wpseo_primary_category] => Array
(
[0] => 210
)
[shortcontent] => Array
(
[0] => 
)
[_oembed_61eaeed6cffacd6c81d3c41b06f4489f] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_a015b74d1d899379410dbe7f238885b2] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_a0717082deec2d627c947177168b1fb8] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_3d4fab387b5f077088c5a3d328cd8b16] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_wp_old_slug] => Array
(
[0] => publikacja-polsat-news
[1] => publikacje-i-wywiady-medisept-zwiazane-z-pandemia-covid-19-2
)
[_oembed_d3abc84194f4b3dd06c3d886a1d57f70] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_71f38e408b65ef95911db2e1c2e99b3c] => Array
(
[0] => 
Kłopoty Mediseptu. W szpitalach zabraknie środków dezynfekcyjnych?
) [_oembed_time_71f38e408b65ef95911db2e1c2e99b3c] => Array ( [0] => 1584729229 ) [_oembed_23e8d407df5d61ba05af047bfa87f2db] => Array ( [0] =>
Kłopoty Mediseptu. W szpitalach zabraknie środków dezynfekcyjnych?
) [_oembed_time_23e8d407df5d61ba05af047bfa87f2db] => Array ( [0] => 1584729231 ) [_oembed_adada40f336f57a8b4d6531880c23831] => Array ( [0] => {{unknown}} ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 14030 ) [sw_content] => Array ( [0] => a:1:{i:0;a:1:{s:6:"_state";s:8:"expanded";}} ) [sw_overlaym] => Array ( [0] => 0 ) [mask_newmaski] => Array ( [0] => 0 ) [mask_content] => Array ( [0] => a:1:{i:0;a:3:{s:7:"mask_bg";s:7:"#ffffff";s:13:"mask_txtcolor";s:7:"#404752";s:6:"_state";s:8:"expanded";}} ) [_dp_original] => Array ( [0] => 10050 ) [_edit_lock] => Array ( [0] => 1604409064:2 ) [_edit_last] => Array ( [0] => 2 ) [sw_image] => Array ( [0] => 0 ) )
10050Array
(
[inline_featured_image] => Array
(
[0] => 0
)
[_wpml_word_count] => Array
(
[0] => {"total":2186,"to_translate":{"en":2186}}
)
[_edit_lock] => Array
(
[0] => 1613374904:2
)
[_edit_last] => Array
(
[0] => 2
)
[_wpml_media_featured] => Array
(
[0] => 1
)
[_wpml_media_duplicate] => Array
(
[0] => 0
)
[_oembed_1f1059d992e529efd524b8ffd73b5855] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_445c3d473adab3debe362742261c749c] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_yoast_wpseo_content_score] => Array
(
[0] => 60
)
[_yoast_wpseo_primary_category] => Array
(
[0] => 210
)
[shortcontent] => Array
(
[0] => 
)
[_oembed_61eaeed6cffacd6c81d3c41b06f4489f] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_a015b74d1d899379410dbe7f238885b2] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_a0717082deec2d627c947177168b1fb8] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_3d4fab387b5f077088c5a3d328cd8b16] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_wp_old_slug] => Array
(
[0] => publikacja-polsat-news
)
[_oembed_d3abc84194f4b3dd06c3d886a1d57f70] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_71f38e408b65ef95911db2e1c2e99b3c] => Array
(
[0] => 
Kłopoty Mediseptu. W szpitalach zabraknie środków dezynfekcyjnych?
) [_oembed_time_71f38e408b65ef95911db2e1c2e99b3c] => Array ( [0] => 1584729229 ) [_oembed_23e8d407df5d61ba05af047bfa87f2db] => Array ( [0] =>
Kłopoty Mediseptu. W szpitalach zabraknie środków dezynfekcyjnych?
) [_oembed_time_23e8d407df5d61ba05af047bfa87f2db] => Array ( [0] => 1584729231 ) [_oembed_adada40f336f57a8b4d6531880c23831] => Array ( [0] => {{unknown}} ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 10156 ) [sw_content] => Array ( [0] => a:1:{i:0;a:1:{s:6:"_state";s:8:"expanded";}} ) [sw_overlaym] => Array ( [0] => 0 ) [mask_newmaski] => Array ( [0] => 0 ) [mask_content] => Array ( [0] => a:1:{i:0;a:3:{s:7:"mask_bg";s:7:"#ffffff";s:13:"mask_txtcolor";s:7:"#404752";s:6:"_state";s:8:"expanded";}} ) [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array ( [0] => 9 ) [sw_image] => Array ( [0] => 0 ) )
6273Array
(
[inline_featured_image] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)
[_wpml_word_count] => Array
(
[0] => {"total":282,"to_translate":{"en":282}}
[1] => {"total":282,"to_translate":{"en":282}}
)
[_wpml_media_featured] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)
[_wpml_media_duplicate] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)
[link-title] => Array
(
[0] => Dowiedz się więcej
)
[link] => Array
(
[0] => https://medisept.pl/produkty-konsumenckie/
)
[link-color] => Array
(
[0] => #0187c7
)
[txt-color] => Array
(
[0] => #0187c7
)
[bg-color] => Array
(
[0] => #ffffff
)
[_dp_original] => Array
(
[0] => 38
)
[_edit_last] => Array
(
[0] => 2
)
[_edit_lock] => Array
(
[0] => 1601572486:1
)
[_yoast_wpseo_content_score] => Array
(
[0] => 30
)
[_yoast_wpseo_primary_category] => Array
(
[0] => 107
)
[shortcontent] => Array
(
[0] => 
)
[sw_activity] => Array
(
[0] => nie
)
[_oembed_bbddf1e453908d2ad4a19ffee8e112f1] => Array
(
[0] => 
Velox Spray Teatonic
) [_oembed_time_bbddf1e453908d2ad4a19ffee8e112f1] => Array ( [0] => 1570709259 ) [_oembed_5c12415a259ed9fccc3cd29f3c11cb12] => Array ( [0] =>
Velodes Gel
) [_oembed_time_5c12415a259ed9fccc3cd29f3c11cb12] => Array ( [0] => 1570709259 ) [_wp_old_slug] => Array ( [0] => poznaj-nasze-nowe-produkty ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 10152 ) )
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie od
8:00 do 16:00
81 535 22 22
ZŁOTY NUMER dla Klienta korporacyjnego
(dostępny w godzinach 8:00 – 17:00)
500 077 577
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dok@medisept.pl