Nowa identyfikacja wizualna MEDISEPT

Zarząd firmy Medi-sept Sp. z o.o. po blisko 25 latach aktywnego rozwoju firmy i oferowanych przez nią produktów na rynek profesjonalny, podjął strategiczną decyzję o rozszerzeniu obszaru aktywności biznesowej o rynek produktów przeznaczonych dla konsumenta indywidualnego. Jednym z kluczowych elementów tej aktywności jest zbudowanie świadomości marki Medisept.

W drodze do osiągnięcia tego celu stworzona została nowa, czytelna identyfikacja wizualna marki. Przede wszystkim powstało nowe logo Medisept. Punktem wyjścia do stworzenia projektu stały się jasno określone podstawowe wartości marki: ochrona rozumiana jako swoista misja Medisept, siła, czyli zdolność do realizowania tej misji, skuteczność, a więc posiadanie zdolności do działania zgodnie z wartościami marki oraz szacunek dla ludzkich potrzeb. Uosobieniem tych wartości w nowej identyfikacji jest wykreowana postać Medis – symbol kobiety-strażniczki.

Wartości symbolizowane przez Medis znajdą swoje zastosowanie zarówno w świecie profesjonalnego utrzymania higieny, jak i higieny w przestrzeni konsumenckiej. Oparte są bowiem o te same bazowe potrzeby, u podstaw których leżą bezpieczeństwo i utrzymanie zdrowia ludzi. Jest to spójne z przyjętą misją firmy:

”Misją MEDISEPT jest skutecznie chronić ludzi dostarczając nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w zakresie utrzymania higieny i dezynfekcji.”

Medis stała się elementem wiodącym nowego logo firmy i już od września 2017 sygnuje produkty konsumenckie firmy Medisept oraz widnieje w oficjalnej komunikacji firmy.

Czynnikiem wyróżniającym markę Medisept jest wysoka kompetencja w zakresie profesjonalnej, skutecznej i bezpiecznej dezynfekcji. Hasło „Prawdziwa dezynfekcja” wspiera budowanie marki Medisept jako producenta, który spełnia najwyższe standardy jakościowe potwierdzone certyfikatami i wsparte doświadczeniem niezbednym przy ekstremalnie wymagającym obszarze jakim jest utrzymanie sterylności w sektorze medycznym.