Dotacje

Wzrost konkurencyjności MEDISEPT Sp z o. o. poprzez udział w targach

MEDISEPT sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Wzrost konkurencyjności MEDISEPT Sp z o. o. poprzez udział w targach”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MEDISEPT poprzez udział w międzynarodowych targach w charakterze wystawcy:
1. Targi KRAKDENT 2024 Polska – Kraków
2. Targi IDS International Dental Show Cologne 2025 Niemcy – Kolonia
3. Targi MEDICA 2025 Niemcy – Düsseldorf

Przedmiotem promocji na targach będą produkty: Velox Spray, Quatrodes Extra, Velodes Silk, Velodes Gel, Velodes Skin.  Produkty są kierowane do: szpitali, przychodni oraz gabinetów: lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych, fryzjerskich, weterynaryjnych, a także do szkół, przedszkoli, gastronomii, domów pomocy społecznej.
Wszystkie produkty będące przedmiotem internacjonalizacji są produkowane w Lublinie w zakładzie produkcyjnym MEDISEPT.

Spodziewane rezultaty realizacji projektu to:
– zwiększenie rozpoznawalności produktów MEDISEPT na rynkach zagranicznych dzięki promocji na najbardziej znaczących targach branży;
– uzyskanie dostępu do nowych nabywców; rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybucyjnej przez pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych;
– wzrost sprzedaży produktów na eksport, mających duży potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych.

Finalnym rezultatem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności MEDISEPT i poprawa wyniku finansowego, co będzie podwaliną do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Projekt ponadto przyczyni się do promowania polskich produktów poprzez zaprezentowanie produktów atrakcyjnych rynkowo i o wysokiej jakości szerokiej rzeszy odbiorców w różnych regionach świata.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 474 933,95 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 263,45 PLN

Produkcja energii odnawialnej w MEDISEPT

MEDISEPT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Produkcja energii odnawialnej w MEDISEPT”
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.
Najważniejsze spodziewane rezultaty realizacji projektu to:
– wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa;
– zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
– spadek emisji gazów cieplarnianych.

Wartość projektu: 232 867,29 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 91 176,34 PLN

Zwiększenie konkurencyjności Medi-Sept sp. z o.o. poprzez uczestnictwo w programie promocji branży sprzętu medycznego

Cel projektu to promocja wyrobów medycznych wspólnej marki MEDISEPT na rynkach zagranicznych poprzez udział w Programie promocji branży sprzętu medycznego. Promowane produkty: VELOX TOP AF, MEDI-SPRAY, VIRUTON EXTRA, VIRUTON FORTE, Quatrodes EXTRA

Rezultaty realizacji projektu to
– zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej na rynkach zagranicznych dzięki promocji na najbardziej znaczących targach branży medycznej
– uzyskanie dostępu do nowych nabywców rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybucyjnej przez pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych
– wzrost sprzedaży na eksport produktów, mających duży potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych

Finalnym rezultatem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności i poprawa wyniku finansowego, co będzie podwaliną do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.
Projekt przyczyni się do promowania Marki Polskiej Gospodarki, przez zaprezentowanie polskich produktów atrakcyjnych rynkowo szerokiej rzeszy odbiorców zagranicznych.

Wartość projektu: 111 900,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 67 140,00 PLN

Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego MEDISEPT Sp. z o.o. poprzez budowę nowego Centrum B+R, zlokalizowanego w Lublinie

MEDISEPT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego MEDISEPT Sp. z o.o. poprzez budowę nowego Centrum B+R, zlokalizowanego w Lublinie”

Celem projektu jest rozbudowa zaplecza B+R przez MEDISEPT Sp. z o.o.

Spółka wybudowała nowy obiekt i wyposażyła go w niezbędną aparaturę badawczą oraz zatrudniła doświadczonych pracowników B+R. Rezultatem Projektu będzie opracowywanie i wdrożenie innowacyjnych produktów myjąco-dezynfekujących.

W wyniku Projektu Spółka zwiększyła zatrudnienie pracowników B+R oraz poniosła nakłady na działalność B+R.

Wartość projektu: 5 299 458,44 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 590 781,72 PLN

Wzrost konkurencyjności MEDISEPT Sp. z o.o. poprzez udział w targach i misjach

MEDISEPT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności MEDISEPT Sp. z o.o. poprzez udział w targach i misjach”
Celem projektu jest promowanie wyrobów spółki na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach IDS Kolonia w latach 2021 i 2023 oraz udział w wyjazdowej misji gospodarczej na ternie Niemiec.
Najważniejsze spodziewane rezultaty realizacji projektu to:
– zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej na rynkach zagranicznych dzięki promocji na znaczących targach branży medycznej IDS w Kolonii;
– uzyskanie dostępu do nowych nabywców; rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybucyjnej przez pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych;
– wzrost sprzedaży na eksport produktów, które mają duży potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych. Finalnym rezultatem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poprawa wyniku finansowego, co będzie stanowiło podwalinę do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 127 444,78 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 92 604,28 PLN

Udział w programie promocji branży sprzętu medycznego sposobem na zwiększenie eksportu Medi-Sept sp. z o.o.
MEDI-SEPT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Udział w programie promocji branży sprzętu medycznego sposobem na zwiększenie eksportu Medi-Sept sp. z o.o.”
Celem projektu jest promowanie wyrobów medycznych z serii Medi-Line na rynkach zagranicznych poprzez udział w Programie promocji branży sprzętu medycznego. Promowane produkty to: VELOX TOP AF, MEDI-SPRAY oraz VELODES SOFT.Najważniejsze spodziewane rezultaty realizacji projektu to:
– zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej na rynkach zagranicznych dzięki promocji na najbardziej znaczących targach branży medycznej;
– uzyskanie dostępu do nowych nabywców; rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybucyjnej przez pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych;
– wzrost sprzedaży na eksport produktów, które mają duży potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych.Finalnym rezultatem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poprawa wyniku finansowego, co będzie stanowiło podwalinę do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.Projekt ponadto przyczyni się do promowania Marki Polskiej Gospodarki, poprzez zaprezentowanie polskich produktów atrakcyjnych rynkowo szerokiej rzeszy odbiorców zagranicznych.Wartość projektu: 577 422,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 302 100,00 PLN
dotacje
Strategia wzornicza kluczem do wzrostu pozycji konkurencyjnej Medi-Sept sp. z o.o.

MEDI-SEPT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Strategia wzornicza kluczem do wzrostu pozycji konkurencyjnej Medi-Sept sp. z o.o.”
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Spółki poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem, a także wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności Spółki poprzez wdrożenie nowych produktów na rynek.

&nbsp &nbspW wyniku realizacji Projektu opracowana zostanie strategia wzornicza, która będzie podstawą do dalszego rozwoju Spółki w zakresie wzornictwa i designu obecnych i nowych produktów Spółki.

&nbsp &nbspW wyniku wdrożenia działań wynikających ze strategii wzorniczej umocnieniu ulegnie pozycja Spółki na rynku dezynfekcji i profesjonalnych środków czystości, Spółka wejdzie na nowy rynek produktów, a także wzrośnie sprzedaż na rynku krajowym i zagranicznym (co bezpośrednio przełoży się na wyższe zyski z działalności).

Wartość projektu: 123 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 85 000 zł

dotacje
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nazwa Beneficjenta: Medi-Sept Sp. z o.o.
Okres realizacji projektu: 2011-2013
Nazwa Inwestycji: Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznego zarządzania sprzedażą i dystrybucją

 

 

PASZPORT DO EXPORTU – Etap II
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Tytuł projektu:
„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy „Medi-Sept” Sp. z o.o.”

Działanie 6.1 Paszport do eksportuEtap II

Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Kwota dofinansowania:136 513,33 zł

 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

PASZPORT DO EXPORTU – Etap I
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Tytuł projektu:
„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy „Medi-Sept” Sp. z o.o.”

Działanie 6.1 Paszport do eksportuEtap I

Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Kwota dofinansowania:10 000 zł

 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny.
Nazwa Beneficjenta: Medi-Sept Sp. z o.o.
Okres realizacji projektu: 2013-2015
Nazwa Inwestycji: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spektrum bójczym

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem:

 

MEDI-SEPT Sp. z o.o.
Konopnica 159C, 21-030 Motycz
województwo lubelskie
tel +48 81 535 22 22
tel/fax +48 81 535 22 54
info@medi-sept.com.pl
Dodatkowe informacje na temat działania 4.3 Kredyt technologiczny dostępne na stronach:
www.ec.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.bgk.com.pl

 

Skip to content
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
sprzedaz@medisept.pl