Które produkty z MC nadają się do mycia marmuru (nagrobki)?

Do mycia marmuru i nagrobków nadaje się do mycia MC 210 w stężeniu 1% oraz MC 570 w stężeniu 1% . Do gruntownego doczyszczania nagrobków możemy zastosować MG 160 w stężeniu 3-5%.