Jak zmniejszyć ryzyko zakażeń w okresie jesienno-zimowym?

Podstawowa zasada w epidemiologii brzmi „przeciąć drogi przenoszenia zarazków oraz zlikwidować ich rezerwuar”. Drogą przenoszenia są ręce, zaś rezerwuarem powierzchnie. A zatem stosując się do zasady należy zadbać przede wszystkim o odpowiednią higienę rąk, a jednocześnie dezynfekować miejsca najczęściej dotykane.