Jak policzyć litr roztworu roboczego? (wzór)

Cenę opakowania dzielimy przez pojemność kanistra a następnie mnożymy przez stężenie wybranego produktu.