Produkty konsumenckie

Płyn do dezynfekcji stóp zapach Drzewo Różane

Płyn do higienicznej dezynfekcji stóp. Wykazuje działanie bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze, bójcze wobec wirusów osłonkowych i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa).

Pliki do pobrania

Cechy produktu:

  • Wykazuje działanie profilaktyczne – zmniejsza ryzyko zakażenia grzybicą stóp i paznokci, dlatego warto stosować płyn podczas wizyt na basenie, w saunie, po treningu na siłowni, czy w przypadku korzystania z wypożyczonego obuwia.
  • Skutecznie niszczy zarówno wirusy, bakterie, jak i grzyby 30 sekund (po zastosowaniu 6 ml płynu).
  • Zawiera składniki pielęgnujące skórę stóp (między innymi substancje nawilżające).

 

Bezpieczny i skuteczny płyn przeznaczony do dezynfekcji stóp – przebadany dermatologicznie. Zapewnia poczucie świeżości oraz komfort przez długi czas. Gwarantuje higienę na najwyższym poziomie.

SPOSÓB UŻYCIA:
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, przez przynajmniej 15 sekund wcieraj w stopy około 3 ml płynu. Czynność tę wykonaj dwukrotnie. Zaleca się utrzymywanie stóp w stałej wilgotności, dzięki uzupełnianiu płynu.

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA:
Produkt działa na bakterie, drożdżaki, wirusy otoczkowe i prątki gruźlicy w czasie od 30 sekund (czyste stopy) lub 60 sekund (brudne stopy).

SKŁADNIKI:
Substancje czynne w 100g: etanol – 63,7g, propan-2-ol – 6,3g,

OPAKOWANIE:
100ml

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Rodzaj zagrożenia: Działa drażniąco na oczy. Łatwopalna ciecz i pary. Środki ostrożności: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie Palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne: Przy kontakcie z oczami powoduje podrażnienia. Pierwsza pomoc: Narażenie przez wdychanie: W razie stwierdzenia objawów zatrucia zaleca się usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia oraz zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i spokój. Jeżeli objawy nie ustąpią, należy wezwać pomoc lekarską. Narażenie przez kontakt z oczami: Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Narażenie przez kontakt ze skórą: W razie zmian skórnych, należy udać się do lekarza. Narażenie przez połknięcie / aspirację: W razie połknięcia, skonsultować się z lekarzem pokazując mu Kartę Charakterystyki produktu.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Skip to content
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
sprzedaz@medisept.pl