Czym różni się preparat MG 141 od MG 142?

MG 141 zawiera w składzie uretany, które wpływają na twardość i zarazem trwałość warstwy zabezpieczającej. MG 141 będzie zatem powłoką twardszą i w związku z tym trwalszą. MG 142 będzie natomiast powłoką którą łatwiej zerwać za pomocą środków chemicznych (wystarczy użyć stripera MG 120). Do zerwania powłoki MG 141 należy użyć stripera MG 121. Do placówek o mniejszym natężeniu odwiedzających oraz do miejsc gdzie cykl zmiany warstwy zabezpieczającej jest częstszy zalecana jest powłoka MG 142. Inaczej jest w przypadku miejsc o bardzo dużym natężeniu ruchu oraz miejsc gdzie warstwy zabezpieczające z różnych względów wymienia się rzadziej, tam lepiej sprawdzi się powłoka MG 141.