Czy MC340 może być stosowany z gorącą wodą?

Tak. Należy jednak stosować wówczas środki ostrożności gdyż w przypadku połączenia preparatu z gorącą wodą reakcja i ulatnianie szkodliwych substancji (wodorotlenek sodu) będzie zwiększone.