Produkty konsumenckie

Spray do dezynfekcji rąk

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, ograniczonym wirusobójczym (działa m.in. na wirusa opryszczki, wirusa HIV, koronawirusa, wirusa żółtaczki typu B i C) oraz bójczym wobec prątków gruźlicy.

Pliki do pobrania

Cechy produktu:

  • Dezynfekuje i chroni dłonie
  • Działa już po 30 sekundach
  • Delikatny, świeży zapach

 

Niezbędny, delikatnie pachnący i przebadany dermatologicznie spray do higienicznej dezynfekcji dłoni. Produkt zapewnia błyskawiczne działanie bójcze wobec bakterii, drożdżaków, prątków gruźlicy oraz wirusów. Zalecany szczególnie w okresie grypy i wzmożonej zachorowalności na choroby bakteryjne i wirusowe.  Produkt przebadany dermatologicznie.

SKŁADNIKI:
Substancje czynne w 100g: propan-2-ol 60g, kwas d-glukonowy, związek z N,N″-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) 0,5g.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE:
Przez 15 sekund wcieraj w dłonie 3 ml płynu. Czynność wykonaj 2 razy. Dłonie utrzymując w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie płynu.

OPAKOWANIE:
500ml

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej poprawy skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadku braku poprawy skontaktować się z lekarzem.

Uwaga: Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku połknięcia może powodować podrażnienia błon śluzowych gardła, nosa i dalszych odcinków układu oddechowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. W przypadku wdychania: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Skip to content
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
sprzedaz@medisept.pl