Produkty konsumenckie

Spray do dezynfekcji stóp

Preparat do dezynfekcji stóp o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym i ograniczonym wirusobójczym. Działa wobec wirusów otoczkowych takich jak m. in. wirus HIV, żółtaczki typu B i C.

 

Cechy produktu:

  • Dezynfekuje i chroni stopy
  • Działa już po 30 sekundach
  • Mentolowy, świeży zapach

 

Dezynfekujący, przebadany dermatologicznie spray o mentolowym zapachu chroni stopy przed grzybami, bakteriami i wirusami oraz pozostawia uczucie świeżości i komfortu. Zalecany szczególnie do stosowania w miejscach publicznych, takich jak basen, prysznic, sauna oraz po zdjęciu wypożyczonego obuwia w celu uniknięcia zakażenia grzybicą stóp. Odpowiedni do stosowania również po całodziennym noszeniu obuwia. Szybko się wchłania oraz daje uczucie chłodzenia i odprężenia. Produkt przebadany dermatologicznie.

SKŁADNIKI:
Substancje czynne w 100g: propan-2-ol 60g, kwas d-glukonowy, związek z N,N″-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) 0,5g

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE:
Płyn w ilości 6 ml wcierać w czyste stopy przez 30 sekund.

OPAKOWANIE:
50ml

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. Po wdychaniu: W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej poprawy skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia: Może powodować podrażnienia błon śluzowych gardła, nosa i dalszych odcinków układu oddechowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. Nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadku braku poprawy skontaktować się z lekarzem.

Uwaga: Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Unikać wdychania par. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dokb.biuro@medisept.pl