Produkty konsumenckie

Spray do dezynfekcji stóp

Dezynfekujący, przebadany dermatologicznie spray o mentolowym zapachu chroni stopy przed grzybami, bakteriami i wirusami oraz pozostawia uczucie świeżości i komfortu. Zalecany szczególnie do stosowania w miejscach publicznych, takich jak basen, prysznic, sauna oraz po zdjęciu wypożyczonego obuwia w celu uniknięcia zakażenia grzybicą stóp.

Materiały do pobrania

Cechy produktu:

  • Dezynfekuje i chroni stopy
  • Działa już po 30 sekundach
  • Mentolowy, świeży zapach

 

Spray do dezynfekcji stóp o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, ograniczonym wirusobójczym. Działa wobec wirusów otoczkowych takich jak m.in. wirus HIV, wirus żółtaczki typu B i C. Użyj w celu uniknięcia zakażenia grzybicą stóp, podczas i po wizycie w miejscach publicznych, takich jak basen, prysznic, sauna, spa oraz po zdjęciu wypożyczanego obuwia (np. buty narciarskie, snowboardowe, łyżwy, buty do kręgli itp.). Odpowiedni do stosowania również po całodziennym noszeniu obuwia. Szybko się wchłania oraz daje uczucie chłodzenia i odprężenia. Produkt przebadany dermatologicznie. Produkt przebadany zgodnie z normą dla środków dezynfekcyjnych EN 14885. Numer pozwolenia: 6770/16

SKŁADNIKI:
Substancje czynne w 100 g.: Propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, związek z N,N″-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) 0,5 g

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE:
Płyn w ilości 6 ml wcierać w czyste stopy przez 30 sekund.

OPAKOWANIE:
50ml

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. Po wdychaniu: W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej poprawy skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia: Może powodować podrażnienia błon śluzowych gardła, nosa i dalszych odcinków układu oddechowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. Nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadku braku poprawy skontaktować się z lekarzem. Uwaga: Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Unikać wdychania par. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dokb.biuro@medisept.pl