Produkty konsumenckie

MEDISEPT Home Floor zapach Cherry

Płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni. Produkt można stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponadpodłogowe (ściany, drzwi, blaty, szafki, stoły, meble, powierzchnie sanitarne). Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze i bójcze wobec wirusów osłonkowych (m.in. wirusa opryszczki, wirusa HIV, wirusa żółtaczki typu B i C). Produkt przeznaczony jest do powierzchni niemających kontaktu z żywnością.

Pliki do pobrania

Cechy produktu:

  • Produkt gwarantuje pełną skuteczność w 4% roztworze wodnym po upływie 15 minut
  • Odznacza się właściwościami charakterystycznymi dla uniwersalnego płynu czyszczącego
  • Jest w pełni bezpieczny dla wszystkich powierzchni, nie odbarwia i nie powoduje ich nieestetycznego matowienia
  • Posiada przyjemny, wiśniowy zapach

 

Sprawdzony i wyróżniający się szybkim działaniem płynny bezalkoholowy koncentrat przeznaczony zarówno do mycia, jak i dezynfekcji podłóg. Prezentowany produkt nadaje się do stosowania w przypadku różnego rodzaju powierzchni podłogowych, a także ścian czy drzwi. Świetnie sprawdzi się również w czasie dezynfekcji pomieszczeń, gdzie znajdują się blaty, szafki i stoły. Można go używać w przypadku czyszczenia powierzchni, które nie mają bezpośredniego kontaktu z żywnością.

SPOSÓB UŻYCIA:
Płyn należy przygotować poprzez rozcieńczenia koncentratu z wodą, tak, żeby otrzymać stężenie 4%. Dla przykładu, aby uzyskać 5l roztworu, należy 200 ml koncentratu rozpuścić w 4800 ml wody. Potwierdzona skuteczność mikrobiologiczna płynu jest osiągana po 15 minutach. Po zastosowaniu produktu czyszczona powierzchnia nie wymaga zmycia wodą. Nie należy łączyć płynu z innymi środkami o działaniu czyszczącym lub dezynfekującym.

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA:
Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze i bójcze wobec wirusów osłonkowych (m.in. wirusa opryszczki, wirusa HIV, wirusa żółtaczki typu B i C).

POJEMNOŚĆ:
500ml

SKŁADNIKI:
Substancje czynne w 100g: 0,94g – N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina (diamina), 0,847g – Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega. -hydroksy-, propanian (sól) (Bardap 26). Rodzaj zagrożenia: działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Rodzaj zagrożenia: działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Środki ostrożności: w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Pierwsza pomoc: Narażenie przez wdychanie: W razie stwierdzenia objawów zatrucia zaleca się usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia oraz zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i spokój. Jeżeli objawy nie ustąpią, należy wezwać pomoc lekarską. Narażenie przez kontakt z oczami: Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. Narażenie przez kontakt ze skórą: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w kontakcie ze skórą. Pomimo to, w razie kontaktu ze skórą zaleca się zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty, oczyścić skórę i umyć poszkodowanego pod prysznicem mydłem neutralnym a następnie obficie spłukać wodą. W razie wyraźnych dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Narażenie przez połknięcie / aspirację: Nie wywoływać wymiotów, a w razie gdyby wystąpiły, należy trzymać głowę przechyloną do przodu, aby zapobiec aspiracji zawartości żołądka. Zapewnić poszkodowanemu spokój. Przepłukać usta i gardło, ponieważ najprawdopodobniej zostały zanieczyszczone przy połknięciu. Szczegółowe informacje dotyczące środków pierwszej pomocy są zawarte w karcie charakterystyki produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Skip to content
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
sprzedaz@medisept.pl