Produkty konsumenckie

IYO® Chusteczki

Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

Pliki do pobrania

Cechy produktu:

  • Dezynfekcja rąk o standardzie medycznym
  • Forma chusteczki – wygodna do zastosowania zarówno na ręce jak i powierzchnie
  • Działanie na wirusy Rota i Noro – wywołujące grypy żołądkowe i biegunki

 

  • Łagodne dla skóry dłoni
  • Przebadane dermatologicznie
  • Delikatny zapach

Przydatne w domu, miejscach publicznych i w podróży – w samolocie, pociągu, na placu zabaw, po skorzystaniu z toalety, po zabawie ze zwierzętami, podczas zakupów w galerii handlowej, w restauracji, przychodni itp. Zdezynfekujesz nimi zarówno ręce jak i powierzchnie, na których najczęściej gromadzą się zarazki

SKŁAD:
Substancja czynna w 100 g produktu: etanol (CAS 64-17-5) 63,7 g, 2-propanol (CAS 67-63-0) 6,3 g.

SPOSÓB UŻYCIA:
Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce lub powierzchnię. Nie używać, jeśli chusteczka jest sucha.

OPAKOWANIE:
saszetki 20szt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej poprawy skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadku braku poprawy skontaktować się z lekarzem. Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku wdychania: może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W przypadku połknięcia może powodować podrażnienia błon śluzowych gardła, nosa i dalszych odcinków układu oddechowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dokb.biuro@medisept.pl