Produkty konsumenckie

Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni zapach Papaya

Przydatne w domu, miejscach publicznych i w podróży –w szkole, na wycieczce, na placu zabaw, po skorzystaniu z toalety, w samolocie, pociągu, po zabawie ze zwierzętami, podczas zakupów w galerii handlowej, w restauracji, przychodni itp. Zdezynfekujesz nimi zarówno ręce jak i powierzchnie, na których najczęściej gromadzą się zarazki, np. klamki, włączniki światła, klawiatura, pilot TV, nocnik, sedes, stolik do karmienia, stół, blat i inne.

Dezynfekcja MEDISEPT jest SKUTECZNA wobec KORONAWIRUSA

Materiały do pobrania

Przebadane dermatologicznie, gwarantują higieniczną czystość i odpowiednie nawilżenie skóry. Posiadają działanie ograniczone wirusobójcze (zabijają m.in. wirusa grypy, opryszczki, HIV, żółtaczki typu B i C) oraz bójcze wobec prątków gruźlicy, bakteriobójcze, drożdżakobójcze. Zalecane szczególnie w okresie grypy i wzmożonej zachorowalności na choroby bakteryjne i wirusowe. Zapobiegają grypie i biegunkom. Przebadane dermatologicznie, gwarantują higieniczną czystość i odpowiednie nawilżenie skóry. Produkt przebadany zgodnie z normą dla środków dezynfekcyjnych EN 14885. Numer pozwolenia: 6678/16

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA
Zabija wirusy otoczkowe, bakterie, drożdżaki i prątki gruźlicy w czasie od 30 sekund (warunki czyste – czyste ręce) lub 60 sekund (warunki brudne – brudne ręce).

SPOSÓB UŻYCIA:
Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce lub powierzchnię. Nie używać, jeśli chusteczka jest sucha.

OPAKOWANIE:
saszetki 20szt

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej poprawy skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadku braku poprawy skontaktować się z lekarzem.

Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku wdychania: może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W przypadku połknięcia może powodować podrażnienia błon śluzowych gardła, nosa i dalszych odcinków układu oddechowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

SKŁAD:
substancje czynne w 100 g: Propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, związek z N,N’’-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) 0,5 g.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 18:00
81 535 22 22
ZŁOTY NUMER dla Klienta Korporacyjnego
(dostępny w godzinach 8:00 – 17:00)
500 077 577
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dokb.biuro@medisept.pl