Produkty konsumenckie

Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni zapach Cashmere

Chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni o działaniu bakteriobójczym, bójczym wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójczym i ograniczonym wirusobójczym (działają m in. na koronawirusa, wirusa opryszczki, wirusa HIV, wirusa żółtaczki typu B i C). Do stosowania w miejscach publicznych.

 

Pliki do pobrania

Wydajne i niezbędne w codziennym zastosowaniu, pozwolą pozbyć się zabrudzeń z rąk i innych powierzchni w każdych warunkach. Przydatne w domu, miejscach publicznych i w podróży – w samolocie, pociągu, na placu zabaw, po skorzystaniu z toalety, po zabawie ze zwierzętami, podczas zakupów w galerii handlowej, w restauracji, przychodni itp. Zdezynfekujesz nimi zarówno ręce jak i powierzchnie, na których najczęściej gromadzą się zarazki, np. klamki, włączniki światła, klawiatura, pilot TV, nocnik, sedes, stolik do karmienia, stół, blat i inne.

SKŁADNIKI:
Substancje czynne w 100g: propan-2-ol 60g, kwas d-glukonowy, związek z N,N”-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) 0,5g

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE:

Dezynfekcja rąk: chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce. Dokładnie zamknąć opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać, jeśli chusteczka jest sucha.

Dezynfekcja powierzchni: chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnię. Dokładnie zamknąć opakowanie.

OPAKOWANIE:
flowpack 15szt.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej poprawy skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadku braku poprawy skontaktować się z lekarzem. Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku wdychania: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W przypadku połknięcia może powodować podrażnienia błon śluzowych gardła, nosa i dalszych odcinków układu oddechowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 

Produktów biobójczych oraz wyrobów medycznych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Skip to content
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
sprzedaz@medisept.pl