Certyfikat bezpieczne BIURO

Certyfikat bezpieczne BIURO

Pokaż pracownikom, że dbasz o ich bezpieczeństwo.

Zapewnij klientów, że przestrzegasz zasad higieny stosując środki do dezynfekcji o potwierdzonej badaniami skuteczności.

 Materiały do samodzielnego wydruku.

Unia europejska