Konsultant ds. systemu zarządzania jakością (Lublin)

Opis stanowiska:

 • Przygotowanie, weryfikacja i ocena dokumentacji technicznej,
 • Ocena kliniczna i walidacja procesów specjalnych w celu spełnienia wymagań dyrektywy MDR dla wyrobów medycznych,
 • Przygotowanie dokumentacji wyrobu medycznego do rejestracji w Polsce i innych krajach, w tym w języku angielskim
 • Sprawy regulacyjne dotyczące wyrobów medycznych,
 • Certyfikacja OEM,
 • Wstępna ocena dokumentacji technicznej,
 • Wsparcie merytoryczne w nadzorze nad prowadzonym systemem zarządzania jakością wg ISO 13485,
 • Audyty wewnętrzne i dostawców,
 • Pełny nadzór nad systemem zarządzania jakością i wyrobami medycznymi do zakończeniu procesu certyfikacji zgodnie z wymaganiami dyrektywy MDR i wsparcie po procesie zakończonego audytu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu systemem jakości wg ISO 13485
 • Praktyczna znajomość dyrektywy MDR dla wyrobów medycznych
 • Doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Znajomość dokumentacji rejestracyjnej wyrobów medycznych w Polsce i za granicą
 • Nadzór nad systemem zarządzania jakością i wyrobami medycznymi po zakończeniu procesu certyfikacji

Dołączając do nas zyskujesz:

 • Wsparcie w relokacji do Lublina
 • Kompleksowy program wdrożeniowy pod okiem ekspertów
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet szkoleń i możliwości rozwoju
 • Możliwość nauki języka angielskiego
 • Świeże owoce w pracy
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Pakiet sportowy
 • Wspaniałą atmosferę pracy
 • Wspólne celebrowanie ważnych wydarzeń

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wyznaczony przez administratora;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dokb.biuro@medisept.pl