Specjalista ds. Rozwoju Produktów (Lublin)

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w zakresie nowych i istniejących produktów (opracowanie nowych i modyfikacja istniejących formuł produktowych, testowanie, analizy laboratoryjne, sprawozdania badawcze)
 • Przygotowanie produktów do wdrożenia produkcyjnego
 • Przygotowanie i zlecanie produktu do badań mikrobiologicznych zgodnie z planem i budżetem
 • Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej i rejestracja produktu przed wdrożeniem na rynek (w tym rynki eksportowe)
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości ISO
 • Nadzór nad dokumentacją ISO etapu projektowania produktowego
 • Nadzór nad aktualizacją kart charakterystyki produktów
 • Udział w procesie reklamacyjnym
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń produktowych

Nasze wymagania

 • Praktyczna wiedza z zakresu badania, wdrażania, etykietowania i rejestracji produktów
 • Znajomość norm i systemów jakości ISO
 • Doświadczenie w racy w laboratorium fizyko-chemicznym lub dziale badawczo-rozwojowym
 • Wykształcenie wyższe w zakresie chemii ogólnej lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 (rynki eksportowe)
 • Analityczne myślenie, zaangażowanie, sumienność
 • Dokładność i skrupulatność
 • Kreatywność i duża proaktywność
 • Umiejętność szybkiego uczenia się
 • Otwartość na rozwój

To oferujemy:

 • Wsparcie w relokacji do Lublina
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Realną możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnej, wiodącej w swojej branży firmie
 • Kompleksowy program wdrożeniowy pod okiem ekspertów
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet szkoleń i możliwości rozwoju
 • Możliwość nauki języka angielskiego
 • Profesjonalne narzędzia pracy
 • Ubezpieczenie grupowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wyznaczony przez administratora;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dokb.biuro@medisept.pl