Praktykant/-ka w Dziale Sprzedaży

Miejsce pracy: Lublin

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATEK I KANDYDATÓW:

 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności arkusza kalkulacyjnego MS Excel);
 • mile widziani studenci IV lub V roku kierunków: administracja publiczna, przedsiębiorczość, ekonomia, zarządzanie, analityka gospodarcza;
 • chęć zdobycia doświadczenia w pracy biurowej;
 • motywacja do pracy i rozwoju osobistego;
 • komunikatywność-dokładność i umiejętności analityczne;
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

ZAKRES ZADAŃ:

 • praca z bazami danych;
 • tworzenie raportów – praca w systemie CDN;
 • wsparcie marketingowe (przygotowywanie materiałów, ofert dla Klientów);
 • kontakt telefoniczny z Klientami.

OFEROWANE WARUNKI:

 • możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w pracy administracyjnej;
 • możliwość współpracy, asystowania w ramach prowadzonych projektów w Dziale Sprzedaży;
 • stwarzamy okazję do zaprezentowania siebie, własnych umiejętności i pomysłów;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • certyfikat ukończenia praktyk;
 • elastyczne dopasowanie harmonogramu praktyk.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w j. polskim klikając:
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wyznaczony przez administratora;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.