Mikrobiolog

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie badań w ramach ustalonego harmonogramu projektów badawczych
 • Analiza wyników badań
 • Udział w opracowywaniu i walidacji metod analitycznych
 • Współudział we wdrażaniu systemu zarządzania jakością
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych badań zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Nadzór nad sprzętem niezbędnym do wykonywania analiz
 • Proponowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w ramach pracy własnej

Wymagania:

 • Relokacja do Lublina – miejsce powstawania nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe biotechnologiczne, mikrobiologiczne lub pokrewne
 • Min. 3 letnie doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym, docenimy szczególnie doświadczenie w laboratorium akredytowanym i wirusologicznym
 • Mile widziana wiedza merytoryczna oraz doświadczenie z zakresu prowadzenia pracy zgodnie z metodyką normy EN 14485
 • Bardzo dobra znajomość systemy ISO 17025
 • Znajomość parametrów aparatury badawczej
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność analitycznego myślenia i nastawienie na realizację zadań
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz dobrej organizacji pracy i czasu

Dołączając do nas zyskujesz:

 • kompleksowy program wdrożeniowy pod okiem ekspertów
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • bogaty pakiet szkoleń i możliwości rozwoju
 • możliwość nauki języka angielskiego
 • świeże owoce w pracy
 • ubezpieczenie grupowe
 • pakiet sportowy
 • wspaniałą atmosferę pracy
 • wspólne celebrowanie ważnych wydarzeń

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wyznaczony przez administratora;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 18:00
81 535 22 22
ZŁOTY NUMER dla Klienta Korporacyjnego
(dostępny w godzinach 8:00 – 17:00)
500 077 577
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dokb.biuro@medisept.pl