Manager Działu Sprzedaży

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Zarządzanie stacjonarnym zespołem sprzedaży
 • Rozwój kompetencji podległego zespołu
 • Analizę wskaźników mających bezpośredni wpływ na realizację celów oraz przygotowanie raportów w tym zakresie
 • Stawianie celów i monitorowanie osiąganych wyników
 • Współpracę z Kontrahentami firmy
 • Rozwój sprzedaży oraz standardów obsługi Klientów
 • Współudział w kreowaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu strategii firmy w ramach działań operacyjnych zgodnie z misja i wartościami

Szukamy osób, które:

 • Posiadają wykształcenie wyższe
 • Posiadają minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dziale sprzedaży
 • Potrafią budować skuteczne i zmotywowane zespoły sprzedażowe
 • Nastawione są na klienta i współpracę opartą o długotrwałą relacje stworzona w dynamicznym i zmiennym środowisku
 • Myślą analitycznie, a liczby potrafią zamienić w konkretne działania swoje i zespołu pozwalające realizować założone cele biznesowe
 • Posiadają wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, zrozumienie potrzeb klienta i zespołu oraz myślenie biznesowe
 • Mile widziana będzie znajomość języka angielskiego oraz wiedza praktyczna z zakresu zamówień publicznych

Dołączając do nas zyskujesz:

 • kompleksowy program wdrożeniowy pod okiem ekspertów
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • bogaty pakiet szkoleń i możliwości rozwoju
 • możliwość nauki języka angielskiego
 • świeże owoce w pracy
 • ubezpieczenie grupowe
 • pakiet sportowy
 • wspaniałą atmosferę pracy
 • wspólne celebrowanie ważnych wydarzeń

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wyznaczony przez administratora;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Unia europejska