Lider zmiany (Lublin)

Miejsce pracy: Lublin

 

Profil kandydata:

 • posiadasz doświadczenie na stanowisku lidera linii/ lidera zmiany/ brygadzisty w obszarze produkcji
 • posiadasz doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu (zmiana, brygada)
 • jesteś gotowy do pracy w systemie zmianowym

Będziesz odpowiedzialny za:

 • zarządzanie pracą zespołu pracowników produkcyjnych
 • czynny udział w pracach produkcyjnych wraz z pozostałymi pracownikami
 • obsługę maszyn i linii produkcyjnej oraz bieżącą kontrolę produktu
 • przestrzeganie procedur dotyczących produkcji

 

 W zamian oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pakiet szkoleń oraz koncentrację na rozwoju Pracownika
 • program wdrożeniowy
 • udział w ambitnych, ciekawych zadaniach
 • pracę w zgranym zespole, w perspektywicznej gałęzi rynku

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wyznaczony przez administratora;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.