Laborant (Lublin)

Idealnie pasujesz do nas, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne
 • masz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w laboratorium
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z rozwojem produktu chemicznego
 • znasz język angielski w stopniu dobrym
 • potrafisz pracować w grupie i jesteś gotowy do stałego uczenia się
 • jesteś samodzielny i aktywnie podchodzisz do powierzonych zadań
 • jesteś gotowy do pracy w systemie zmianowym

Będziesz odpowiedzialny za:

 • kontrolę procesu produkcyjnego na etapie surowcowym, półproduktów i wyrobów gotowych oraz dostaw
 • wykonywanie badań fizykochemicznych
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości
 • utrzymanie w sprawności wyposażenia kontrolno-pomiarowego
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych
 • inicjowanie działań korygujących oraz zapobiegawczych
 • przeprowadzanie analiz laboratoryjnych, opracowywanie wyników badań i sporządzanie sprawozdań

Dołączając do nas zyskujesz:

 • Kompleksowy program wdrożeniowy pod okiem ekspertów
 • Konkurencyjne wynagrodzenie oraz atrakcyjny system premiowy
 • Bogaty pakiet szkoleń i możliwości rozwoju
 • Profesjonalne narzędzia pracy
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Pakiet sportowy
 • Wyjazdy oraz imprezy integracyjne
 • Wspólne celebrowanie ważnych wydarzeń
 • Wspaniałą atmosferę pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wyznaczony przez administratora;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.