Kierownik Działu Zakupów (Lublin)

Twój zakres obowiązków:

 • Kierowanie pracą Działu Zakupów
 • Kreowanie oraz realizację strategii Działu Zakupów
 • Zarządzanie zespołem zakupowym: wyznaczanie celów oraz priorytetów i nadzór nad ich realizacją, motywowanie i rozwój pracowników
 • Nadzorowanie procesu terminowego składania zamówień towarów, surowców i komponentów
 • Opracowywanie harmonogramów dostaw oraz monitorowanie realizacji zamówień przez dostawców
 • Zarządzanie stanem magazynowym oraz zapasami w poszczególnych magazynach
 • Prowadzenie procesów reklamacyjnych w obszarze dostaw
 • Współpracę z agencjami celnymi, firmami inspekcyjnymi oraz transportowymi
 • Kontrolowanie poprawności faktur zakupowych, kartotek dostawców oraz danych wprowadzanych do systemu zakupowego

Nasze wymagania:

 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z kierowaniem pracą zespołu zakupowego
 • Umiejętności menadżerskie: ukierunkowanie na rezultaty, decyzyjność, efektywne planowanie, zdolności organizacyjne, zarządzanie zespołem
 • Umiejętności efektywnego planowania dostaw oraz zarządzania stanem magazynowym
 • Wiedza oraz doświadczenie w obszarze zakupów substancji chemicznych (mile widzialne)
 • Zdolności analityczne (analizowanie cen surowców, planowanie i realizacja budżetu)
 • Znajomość programów pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • Znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B

To oferujemy:

 • kompleksowy program wdrożeniowy pod okiem ekspertów
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • ubezpieczenie grupowe
 • wspaniałą atmosferę pracy
 • wspólne celebrowanie ważnych wydarzeń

Benefity:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • owoce

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wyznaczony przez administratora;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 18:00
81 535 22 22
ZŁOTY NUMER dla Klienta Korporacyjnego
(dostępny w godzinach 8:00 – 17:00)
500 077 577
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dokb.biuro@medisept.pl