Key Account Manager (Romania)

Your responsibilities:

 • Active acquisition of customers from the medical and hospital market
 • The promotion of MEDISEPT products in the hospitals and dental clinicls
 • Implementation of sales and marketing strategy
 • Organizing the trainings and workshops for targeted list of the clients
 • Achievement of sales goals
 • Building long-term customer relationships
 • Ongoing reporting of activities

Our expectations:

 • Sales experience in the B2B sector (a hygiene area is welcome: chemicals, diaper pants, medical equipment, gloves, sterilization materials, surgical drapes, paper items – towels, etc.)
 • Over 10 years of experience in the hospital / medical environment (work in a medical or pharmaceutical company with disinfectants, experience in cooperation with hospitals, dental wholesalers)
 • Practical knowledge of public tenders procedures (hospitals)
 • Communication skills in English
 • Higher education
 • Driving license category B and readiness for business trips
 • Knowledge of Microsoft Office
 • Easy to establish contacts and build long-term relationships
 • Very good organization of own work, independence, diligence, proactivity and focus on results

If you join us, you gain:

 • Competitive salary and attractive bonus system
 • The possibility of raising professional qualifications and rich training package
 • A comprehensive introduction program
 • Work in an international environment in an innovative, dynamically developing company
 • Professional work tools (company car, laptop, mobile phone)
 • Employment based on a B2B contract

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wyznaczony przez administratora;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dokb.biuro@medisept.pl