Area Sales Manager – medical market (Bukareszt)

Your responsibilities:

 • Active acquisition of customers from the medical and hospital market
 • Achievement of sales goals
 • Organization of product demonstrations and trainings
 • Building long-term customer relationships
 • Ongoing reporting of activities

Our expectations:

 • Sales experience in the hospital / medical environment
 • Practical knowledge of public tenders procedures
 • Communication skills in English
 • Driving license category B and readiness for business trips
 • We will also appreciate the biological medical chemical education (or related)
 • Ease of making interpersonal contacts and building long-term relationships

If you join us, you gain:

 • Competitive salary and attractive bonus system
 • The possibility of raising professional qualifications and rich training package
 • A comprehensive introduction program
 • Work in an international environment in an innovative, dynamically developing company
 • Professional work tools (company car, laptop, mobile phone)

 

We kindly ask to send the CV in English

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wyznaczony przez administratora;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.