Safe return to work

  • "Produkt Viruton Pulver firmy Medisept Sp. z o.o. uzyskał pozytywne wyniki badań odpornościowych dla wybranych materiałów wchodzących w skład naszych wyrobów medycznych: tj. powłoki lakierniczej RAL 9002, tworzyw: ABS RAL 9002 oraz bezbarwnej pleksji zgodnie z normą PN EN ISO 21530 metoda natryskową oraz kontaktową."
    Barbara Nowak-Muś, Specjalista ds. Ochrony Środowiska
    FAMED Żywiec Sp. z o.o.
Knowledge zone / Tattoo Studio - Articles

Download the catalog of professional MEDISEPT products