List otwarty do Polskich Władz i Szpitali w obliczu pandemii

MEDISEPT list otwarty do Polskich Władz w obliczu pandemii

W obliczu kończących się zapasów surowców niezbędnych do produkcji preparatów do dezynfekcji, firma MEDISEPT w imieniu szpitali, instytucji publicznych, służb porządkowych oraz zwykłych obywateli zwraca się z prośba o wsparcie Polskich Władz.

 

MEDISEPT list otwarty do Szpitali i Służby Zdrowia

Pomimo trudności w pozyskaniu surowców i opakowań firma MEDISEPT dąży do zapewnienia utrzymania ciągłości dostaw poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych w systemie 3-zmianowym oraz pozyskanie alternatywnych źródeł surowców. Zwraca się jednocześnie z prośbą o wsparcie starań w jednostkach samorządowych w szczególności Wojewodów oraz w organach administracji publicznej na najwyższym szczeblu w szczególności w Ministerstwie Finansów w celu: zabezpieczenia dostępu do surowca, który jest jeszcze na runku oraz zwolnienia z akcyzy przy wykorzystaniu do produkcji środków dezynfekcyjnych alkoholu etylowego nieskażonego.

 

 

Najnowsze aktualności

10050Array
(
[inline_featured_image] => Array
(
[0] => 0
)
[_wpml_word_count] => Array
(
[0] => {"total":1895,"to_translate":{"en":1895}}
)
[_edit_lock] => Array
(
[0] => 1598520612:2
)
[_edit_last] => Array
(
[0] => 2
)
[_wpml_media_featured] => Array
(
[0] => 1
)
[_wpml_media_duplicate] => Array
(
[0] => 0
)
[_oembed_1f1059d992e529efd524b8ffd73b5855] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_445c3d473adab3debe362742261c749c] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_yoast_wpseo_content_score] => Array
(
[0] => 60
)
[_yoast_wpseo_primary_category] => Array
(
[0] => 210
)
[shortcontent] => Array
(
[0] => 
)
[_oembed_61eaeed6cffacd6c81d3c41b06f4489f] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_a015b74d1d899379410dbe7f238885b2] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_a0717082deec2d627c947177168b1fb8] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_3d4fab387b5f077088c5a3d328cd8b16] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_wp_old_slug] => Array
(
[0] => publikacja-polsat-news
)
[_oembed_d3abc84194f4b3dd06c3d886a1d57f70] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_71f38e408b65ef95911db2e1c2e99b3c] => Array
(
[0] => 
Kłopoty Mediseptu. W szpitalach zabraknie środków dezynfekcyjnych?
) [_oembed_time_71f38e408b65ef95911db2e1c2e99b3c] => Array ( [0] => 1584729229 ) [_oembed_23e8d407df5d61ba05af047bfa87f2db] => Array ( [0] =>
Kłopoty Mediseptu. W szpitalach zabraknie środków dezynfekcyjnych?
) [_oembed_time_23e8d407df5d61ba05af047bfa87f2db] => Array ( [0] => 1584729231 ) [_oembed_adada40f336f57a8b4d6531880c23831] => Array ( [0] => {{unknown}} ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 10156 ) [sw_content] => Array ( [0] => a:1:{i:0;a:1:{s:6:"_state";s:8:"expanded";}} ) [sw_overlaym] => Array ( [0] => 0 ) [mask_newmaski] => Array ( [0] => 0 ) [mask_content] => Array ( [0] => a:1:{i:0;a:3:{s:7:"mask_bg";s:7:"#ffffff";s:13:"mask_txtcolor";s:7:"#404752";s:6:"_state";s:8:"expanded";}} ) [sw_image] => Array ( [0] => 0 ) )
6273Array
(
[inline_featured_image] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)
[_wpml_word_count] => Array
(
[0] => {"total":282,"to_translate":{"en":282}}
[1] => {"total":282,"to_translate":{"en":282}}
)
[_wpml_media_featured] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)
[_wpml_media_duplicate] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)
[link-title] => Array
(
[0] => Dowiedz się więcej
)
[link] => Array
(
[0] => https://medisept.pl/produkty-konsumenckie/
)
[link-color] => Array
(
[0] => #0187c7
)
[txt-color] => Array
(
[0] => #0187c7
)
[bg-color] => Array
(
[0] => #ffffff
)
[_dp_original] => Array
(
[0] => 38
)
[_edit_last] => Array
(
[0] => 2
)
[_edit_lock] => Array
(
[0] => 1584730746:2
)
[_yoast_wpseo_content_score] => Array
(
[0] => 30
)
[_yoast_wpseo_primary_category] => Array
(
[0] => 107
)
[shortcontent] => Array
(
[0] => 
)
[sw_activity] => Array
(
[0] => nie
)
[_oembed_bbddf1e453908d2ad4a19ffee8e112f1] => Array
(
[0] => 
Velox Spray Teatonic
) [_oembed_time_bbddf1e453908d2ad4a19ffee8e112f1] => Array ( [0] => 1570709259 ) [_oembed_5c12415a259ed9fccc3cd29f3c11cb12] => Array ( [0] =>
Velodes Gel
) [_oembed_time_5c12415a259ed9fccc3cd29f3c11cb12] => Array ( [0] => 1570709259 ) [_wp_old_slug] => Array ( [0] => poznaj-nasze-nowe-produkty ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 10152 ) )
237Array
(
[inline_featured_image] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)
[_yoast_wpseo_content_score] => Array
(
[0] => 60
)
[_yoast_wpseo_primary_category] => Array
(
[0] => 107
)
[shortcontent] => Array
(
[0] => 
)
[_dp_original] => Array
(
[0] => 211
)
[_edit_lock] => Array
(
[0] => 1584637789:2
)
[_edit_last] => Array
(
[0] => 2
)
[sw_activity] => Array
(
[0] => tak
)
[_thumbnail_id] => Array
(
[0] => 3301
)
[_wpml_word_count] => Array
(
[0] => {"total":72,"to_translate":{"en":72}}
)
[_wpml_media_duplicate] => Array
(
[0] => 1
)
[_wpml_media_featured] => Array
(
[0] => 0
)
)