Using a two-bucket trolley and putting mops on the frame

Other from: Movies - keeping clean

Zaloguj się do Strefy Wiedzy. Uzyskaj darmowy dostęp.