KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o z siedzibą w Lublinie przy ul. Spiessa 4, 20-270 Lublin, NIP 946-00-10-016, nr telefonu 81 535 22 30  (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę  na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu administratora” do celów marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora, jakimi są: prowadzenie dialogu, w tym prezentacja i sprzedaż swoich produktów i usługi, jak również nawiązywanie kontaktów z klientami, dostarczanie im informacji, zarówno o firmie MEDISEPT, jak i o nowych produktach i usługach,  drogą mailową bądź telefonicznie. Podstawą prawną przetwarzania  jest art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i/lub współpracownikom Spółki zobowiązanym do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym ze Spółką na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, wyłącznie na podstawie umowy powierzenia i/lub udostępnienia danych, zawartej ze Spółką i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Takimi podmiotami są w szczególności: podmioty świadczące usługi IT, kurierskie, transportowe, pocztowe, prawne. Ponadto dane mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w prawnie usprawiedliwionym interesie administratora – przez okres niezbędny do wykonania umowy,  po czym dane te będą przechowywane przez okres właściwy dla terminów przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego lub przez okres wymagany przepisami prawa np. przepisami prawa podatkowego.

Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: (i) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, (ii) usunięcia danych, (iii) ograniczenia przetwarzania danych, (iv) przeniesienia danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby MEDISEPT sp. z o.o.  (z dopiskiem „dotyczy RODO”) lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mail: rodo@medisept.pl.

Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do niezbędne do prowadzenia dialogu poprzez pocztę elektroniczną i/lub telefonicznie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj.

Skip to content
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
sprzedaz@medisept.pl