KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe będą przetwarzane przez MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin, NIP: 946-00-10-016, nr telefonu: 81 535 22 75 [dalej: Spółka lub Administrator ]  na podstawie udzielonej zgody w celach przesyłania informacji handlowej drogą mailową ( na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. j.t. Dz.U. 2020 poz. 344 ) bądź telefonicznie. Podstawą prawną przetwarzania  jest art. 6 ust 1 lit. a) RODO.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, kurierskie, transportowe, pocztowe, prawne  zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także Partnerom i Dystrybutorom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO. Administrator dokonuje profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne, promujące produkty i działalność Spółki. Do profilowania Spółka wykorzystuje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, rodzaj zakupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu Administrator bierze pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i aplikacjach mobilnych oraz preferencje wyrażone w serwisach i aplikacjach MEDISEPT sp. z o.o.

Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane do czasu – wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał przed jej cofnięciem.

Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: rodo@medisept.pl  lub pisemnie na adres: MEDISEPT sp. z o. o.,  ul. Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dokb.biuro@medisept.pl