Praktykant w Dziale HR

Miejsce pracy: Lublin

Jeżeli:

 • jesteś zainteresowana/y odbyciem bezpłatnych praktyk w dziale centralnym pracującym na ciekawych projektach ogólnopolskich, związanych z miękki HR, posiadasz wysoką motywację do pracy i rozwoju osobistego oraz entuzjazm, chcesz zdobyć praktyczne doświadczenie i rozpocząć swoją ścieżkę zawodową w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku….

Dobrze się składa!

MEDISEPT, polski producent, który od blisko 25 lat dostarcza kompleksowych rozwiązań w zakresie utrzymania higieny i dezynfekcji, proponuje program bezpłatnych praktyk, które będą stanowić cenne doświadczenie na początku Twojej ścieżki zawodowej.

Wymagania:

 • zainteresowanie obszarami miękkiego HR
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy
 • rzetelność w wypełnianiu powierzonych zadań

Oferujemy:

 • zapoznanie z funkcjonowaniem organizacji
 • możliwość współpracy, asystowania w ramach prowadzonych projektów HR
 • stwarzamy okazję do zaprezentowania siebie, własnych umiejętności i pomysłów
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • certyfikat ukończenia praktyk
 • elastyczne dopasowanie harmonogramu praktyk

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w j. polskim klikając:
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medi-Sept sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wyznaczony przez administratora;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.