Z jakiego powodu lekarze używają tylko produktów spełniających standardy prawdziwej dezynfekcji?

To proste – chodzi o pewność, że produkt działa. Lekarz musi chronić zarówno siebie, jak i pacjenta. Gwarancję działania dają mu jedynie produkty o odpowiednim składzie, przebadane zgodnie z normami, które uzyskały pozwolenie na obrót produktem biobójczym lub status wyrobu medycznego. Wszelkie inne produkty o charakterze kosmetycznym, nie gwarantują takiego bezpieczeństwa i nie dają pewności eliminacji zarazków wszędzie tam, gdzie są one szkodliwe bądź niepożądane.