Na jakiej podstawie produkty MC są dopuszczone do mycia w obszarze spożywczym? Jakie dokumenty to potwierdzają?

Podstawą dopuszczającą preparatów w obszarze spożywczym są karty charakterystyki. Każdy preparat posiada osobną kartę i tymi dokumentami należy się posługiwać podczas rozmowy z klientem lub kontroli służb sanitarnych.