Skąd wiadomo, że roztwór trzeba wymienić?

Na ulotce każdego preparatu do dezynfekcji narzędzi w postaci koncentratu jest adnotacja co do aktywności roztworu roboczego. W przypadku braku takiej adnotacji uznaje się, że roztwór powinien być wymieniany w cyklu dobowym. Oprócz tego zaleca się wymieniać roztwór roboczy, niezależnie od jego aktywności, każdorazowo w przypadku widocznego zanieczyszczenia roztworu (które możemy stwierdzić naocznie) lub po dezynfekcji instrumentów zanieczyszczonych dużym obciążeniem organicznym.