Jak długo aktywny jest roztwór roboczy przygotowany z koncentratów?

Aktywność nieskażonego roztworu roboczego preparatów do dezynfekcji narzędzi wynosi 14 dni. Ze względów higienicznych zalecamy codzienną wymianę roztworu.