Dlaczego starsze produkty miały dłuższe terminy ważności?/ Dlaczego nowe produkty mają tak krótki termin ważności?

Termin ważności starszych produktów określany był za pomocą rzeczywistych pomiarów starzenia się produktu. Termin ważności nowych preparatów określa się za pomocą metody przyspieszonego starzenia. Jest to metoda, która pozwala określić przewidywany czas życia wyrobu, poprzez zmianę warunków, w jakich wyrób gotowy jest przechowywany.
Określenie starzenia się produktu w czasie rzeczywistym jest problematyczne. Wymaga dużo czasu i opóźnia wprowadzenie produktu na rynek. Jednocześnie z przyspieszonym starzeniem są prowadzone pomiary w czasie rzeczywistym w temperaturze otoczenia.
W związku z powyższym do momentu określenia rzeczywistego terminu ważności posługujemy się symulowanymi wynikami badań, które są z reguły krótsze od rzeczywistych. Wraz z upływem czasu termin ważności nowych preparatów będzie się wydłużał.