Czym się różnią od siebie poszczególne quatrodesy i virutony?

Spektrum, czasami działania, składem oraz stężeniami roztworów roboczych.