Co stanie się jeśli przedozujemy MC 110 lub MC 210?

Przedozowanie preparatu MC 110 spowoduje klejenie się powierzchni. Wynika to z faktu, że płyn pozostawia film ochronny co w sytuacji nadmiernego skondensowania roztworu roboczego doprowadzi do nawarstwiania się warstwy chroniącej. Preparat MC 210 przy zbyt dużym stężeniu straci swoje właściwości takie jak np. szybkie odparowywanie, co może przyczynić się powstawania smug. Przedozowanie większości naszych produktów prowadzi nie tylko do ich odkładania się, ale także do szybszego, ponownego brudzenie się powierzchni.